در سیستم های قدیمی پرداخت خسارت پس از تعیین مبلغ خسارت، چکی در وجه زیان دیده صادر می شود که مورد امضای دو نفر از کارگزاران بیمه قرار می گرفت و زیان دیده با مراجعه به بانک مبلغ را وصول می کرد.

شرکت مهندسی هوشمندسازگان همگام با پیشرفت تکنولوژی با ارائه “سامانه پرداخت” اقدام به تسهیل و تسریع این روند در دنیای برخط امروز نموده است.

با استفاده از سامانه پرداخت، حواله ای الکترونیکی توسط سامانه خسارت بیمه صادر می شود، سپس در صورت وجود بودجه کافی، حواله به صورت آنلاین توسط دو نفر از کاربرانی که اجازه امضای اول یا دوم برای آن ها صادر شده امضا (تائید) می شود. پس از تایید حواله توسط فرد مجاز، حواله مذکور به همراه شماره شبای مشتری توسط سامانه پرداخت برای بانک ارسال شده و تعیین وضعیت می شود.

از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

–       حذف صدور چک به صورت دستی و انجام روند پرداخت به صورت آنلاین

–       امکان پیگیری و گزارش گیری لحظه ای حواله ها به صورت آنلاین

–       تخصیص اعتبار برای استان ها، شعب و … همراه با امکان تعیین بازه زمانی

–       پرداخت خسارت به بیمه گذار از حساب متمرکز

–       امکان تعیین اختیارات امضای اول، دوم، مبالغ آن ها و کنترل نحوه عملکرد کاربران توسط مدیران مالی

نمودار جریان سامانه پرداخت در شکل زیر قابل مشاهده است.

در این راستا پنل مدیریتی پرداخت متشکل از بخش های داشبورد، کارتابل، اختیارات، تعیین اعتبار و … امکانات زیر را فراهم می کند: