محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:

1- ارائه راه حلهای انتقال اطلاعات با توجه به زیر ساخت های موجود در کشور جهت سازمانها و موسسات بزرگ خصوصی و دولتی
2- ارائه محصولات تهیه نسخه پشتیبان آنلاین جهت شرکتها و سازمانهای بزرگ
3- ارائه راه حل های جامع و عملی جهت انتقال سیستم های قدیمی به سیستم های جدید با قابلیت اجرا در سازمان های بزرگ
4- ارائه راه کارهای ویژه در به کارگیری از دستگاههای POS در محیطهای وب بنیان جهت شرکتها و سازمانهای بزرگ
5- ارائه میان افزارهای ویژه در تبدیل برنامه در محیط های متنی به محیط های وب بنیان با استفاده از تکنولوژی های جدید
 

 شرکت مهندسی هوشمند سازگان راه حصول به انجام مناسب فعالیت ها و اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی زیر دانسته و رمز موفقیت و حضور قدرتمند خود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشتازان صنعت فن آوری اطلاعات را ناشی از وفاداری به ارزشهای سازمانی زیر می داند:

ارزشهای سازمانی شرکت مهندسی هوشمند سازگان:

1- خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست.
2- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست.
3- عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی است.
4- سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت و امانت است.
5- سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است.
6- سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود می باشد.

 در حال حاضر اين شرکت افتخار ارائه محصولات نرم افزاری و خدمات متنوع در زمينه فن آوری اطلاعات به بيش از 10000 شرکت، نقطه فروش، نمایندگی و شعبه دولتی و خصوصی و نیز موسسات تجاری را در طول بيش از يک دهه فعاليت مستمر در کارنامه خود جای داده است.